سررسید 98 | سالنامه 98 | سررسید اختصاصی |سررسید پزشکی | ارگانایزر|  سررسید اروپایی 98 | تقویم رومیزی 98 | تقویم دیواری 98 | پالتویی 98  سررسید نشر پیک فدک 1398 sarresid  

 


مفاهیم علوم

عنوان اصلی : خوب فکر کن حلش کن 1 شرح کتاب : آموزش مفاهیم علوم همراه با تصاویر جذاب تعداد صفحات : 12 صفحه قطع : خشتی جلد : سلفون قیمت :1500 تومان

عنوان اصلی : خوب فکر کن حلش کن 1

شرح کتاب : آموزش مفاهیم علوم همراه

با تصاویر جذاب

تعداد صفحات : 12 صفحه

قطع : خشتی

جلد : سلفون

قیمت :1500 تومان

 عنوان اصلی : خوب فکر کن حلش کن 2 شرح کتاب : آموزش مفاهیم علوم همراه با تصاویر جذاب تعداد صفحات : 12 صفحه قطع : خشتی جلد : سلفون قیمت :1500 تومان

عنوان اصلی : خوب فکر کن حلش کن 2

شرح کتاب : آموزش مفاهیم علوم همراه

با تصاویر جذاب

تعداد صفحات : 12 صفحه

قطع : خشتی

جلد : سلفون قیمت :1500 تومان

 عنوان اصلی : خوب فکر کن حلش کن 3 شرح کتاب : آموزش مفاهیم علوم همراه با تصاویر جذاب تعداد صفحات : 12 صفحه قطع : خشتی جلد : سلفون قیمت :1500 تومان

عنوان اصلی : خوب فکر کن حلش کن 3

شرح کتاب : آموزش مفاهیم علوم همراه

با تصاویر جذاب

تعداد صفحات : 12 صفحه

قطع : خشتی

جلد : سلفون

قیمت :1500 تومان

   نقاشی

 عنوان اصلی : می خوام نقاش بشم شرح کتاب : آموزش ساده نقاشی همراه با رنگ آمیزی جذاب تعداد صفحات : 12 صفحه قطع : خشتی جلد : سلفون قیمت :1500 تومان

عنوان اصلی : می خوام نقاش بشم

شرح کتاب : آموزش ساده نقاشی همراه با

رنگ آمیزیجذاب

تعداد صفحات : 12 صفحه

قطع : خشتی

جلد : سلفون

قیمت :1500 تومان

 عنوان اصلی : چین چین نقطه چین 1 شرح کتاب :آموزش نقاشی با کمک نقاط همراه با رنگ آمیزی تعداد صفحات : 12 صفحه قطع : خشتی جلد : سلفون قیمت : 1500 تومان

عنوان اصلی : چین چین نقطه چین 1

شرح کتاب :آموزش نقاشی با کمک نقاط همراه

با رنگ آمیزی

تعداد صفحات : 12 صفحه

قطع : خشتی

جلد : سلفون

قیمت : 1500 تومان

 عنوان اصلی : چین چین نقطه چین 2 شرح کتاب : آموزش نقاشی با کمک نقطه چین همراه با رنگ آمیزی تصاویر تعداد صفحات : 12 صفحه قطع : خشتی جلد : سلفون قیمت : 1500 تومان

عنوان اصلی : چین چین نقطه چین 2

شرح کتاب : آموزش نقاشی با کمک نقطه چین

همراه با رنگ آمیزی تصاویر

تعداد صفحات : 12 صفحه

قطع : خشتی

جلد : سلفون

قیمت : 1500 تومان

ریاضی   

 عنوان اصلی : بازی بازی با دنیای ریاضی 1 شرح کتاب :آموزش اعداد 51 تا 100 همراه با تمرین نوشتاری و نمایش اعداد با تصویر تعداد صفحات : 12 صفحه قطع : خشتی جلد : سلفون قیمت :1500 تومان

عنوان اصلی : بازی بازی با دنیای ریاضی 1

شرح کتاب :آموزش اعداد 51 تا 100 همراه با

تمرین نوشتاری و نمایش اعداد با تصویر

تعداد صفحات : 12 صفحه

قطع : خشتی

جلد : سلفون

قیمت :1500 تومان

 

 

عنوان اصلی : بازی بازی با دنیای ریاضی 2 شرح کتاب : آموزش اعداد 51 تا 100 همراه با تمرین نوشتاری و نمایش اعداد با تصویر تعداد صفحات : 12 صفحه قطع : خشتی جلد : سلفون قیمت :1500 تومان

عنوان اصلی : بازی بازی با دنیای ریاضی 2

شرح کتاب : آموزش اعداد 51 تا 100 همراه با

تمرین نوشتاری و نمایش اعداد با تصویر

تعداد صفحات : 12 صفحه

قطع : خشتی

جلد : سلفون

قیمت :1500 تومان

سری ماز   

 عنوان اصلی : بازی بازی با دنیای ریاضی 2 شرح کتاب : آموزش اعداد 51 تا 100 همراه با تمرین نوشتاری و نمایش اعداد با تصویر تعداد صفحات : 12 صفحه قطع : خشتی جلد : سلفون قیمت :1500 تومان

عنوان اصلی : بازی بازی با دنیای ریاضی 2

شرح کتاب : آموزش اعداد 51 تا 100 همراه با

تمرین نوشتاری و نمایش اعداد با تصویر

تعداد صفحات : 12 صفحه

قطع : خشتی

جلد : سلفون

قیمت :1500 تومان

 

 

عنوان اصلی : از این پیچ به اون پیچ 2 شرح کتاب : راه های پیچ در پیچ که باید تصویر مورد نظر رو به مقصد برسونید تعداد صفحات : 12 صفحه قطع : خشتی جلد : سلفون قیمت :1500 تومان

عنوان اصلی : از این پیچ به اون پیچ 2

شرح کتاب : راه های پیچ در پیچ که باید تصویر

مورد نظر رو به مقصد برسونید

تعداد صفحات : 12 صفحه

قطع : خشتی

جلد : سلفون

قیمت :1500 تومان

هوش   

 عنوان اصلی : دنیای هوش واسه بچه ی باهوش 1 شرح کتاب : کتابی پر از سوال های هوش همراه با تصاویر جذاب تعداد صفحات : 12 صفحه قطع : خشتی جلد : سلفون قیمت :1500 تومان

عنوان اصلی : دنیای هوش واسه بچه ی باهوش 1

شرح کتاب : کتابی پر از سوال های هوش

همراه با تصاویر جذاب

تعداد صفحات : 12 صفحه

قطع : خشتی

جلد : سلفون

قیمت :1500 تومان

 

 

عنوان اصلی : دنیای هوش واسه بچه ی باهوش 2 شرح کتاب : کتابی پر از سوال های هوش همراه با تصاویر جذاب تعداد صفحات : 12 صفحه قطع : خشتی جلد : سلفون قیمت :1500 تومان

عنوان اصلی : دنیای هوش واسه بچه ی باهوش 2

شرح کتاب : کتابی پر از سوال های هوش

همراه با تصاویر جذاب

تعداد صفحات : 12 صفحه

قطع : خشتی

جلد : سلفون

قیمت :1500 تومان

آیا می دانی   

 

 

عنوان اصلی : خوبه بدونی ! شرح کتاب : کتابی پر از دانستنی های جالب با تصاویر بامزه و دوست داشتنی تعداد صفحات : 12 صفحه قطع : خشتی جلد : سلفون قیمت :1500 تومان

عنوان اصلی : خوبه بدونی !

شرح کتاب : کتابی پر از دانستنی های جالب با

تصاویر بامزه و دوست داشتنی

تعداد صفحات : 12 صفحه

قطع : خشتی

جلد : سلفون

قیمت :1500 تومان  

 
   خوراکی های مفید

 

عنوان اصلی : خوبه بدونی ! شرح کتاب : آمـوزش صحیح وعـده های غـذایی برای کودکان همراه با تشخیص غذای مفید و مضر با تصاویر جذاب تعداد صفحات : 12 صفحه قطع : خشتی جلد : سلفون قیمت :1500 تومان

عنوان اصلی : خوبه بدونی !

شرح کتاب : آمـوزش صحیح وعـده های غـذایی

برای کودکان همراه با تشخیص غذای مفید و مضر با تصاویر جذاب

تعداد صفحات : 12 صفحه

قطع : خشتی

جلد : سلفون

قیمت :1500 تومان

 
   انگلیسی

 

عنوان اصلی : خوبه بدونی ! شرح کتاب : آمـوزش ساده الفبای انگلیسی با تمرین نوشتاری حروف و رنگ آمیزی تصاویر جذاب تعداد صفحات : 12 صفحه قطع : خشتی جلد : سلفون قیمت :1500 تومان

عنوان اصلی : خوبه بدونی !

شرح کتاب : آمـوزش ساده الفبای انگلیسی با

تمرین نوشتاری حروف و رنگ آمیزی تصاویر جذاب

تعداد صفحات : 12 صفحه

قطع : خشتی

جلد : سلفون

قیمت :1500 تومان

 

 

 

 

Closeبا کلیک بر روی هر کدام از دکمه های زیر ما را حمایت کنید
نشر پیک فدک
Share or wait 10 seconds.