سررسید 98 | سالنامه 98 | سررسید اختصاصی |سررسید پزشکی | ارگانایزر|  سررسید اروپایی 98 | تقویم رومیزی 98 | تقویم دیواری 98 | پالتویی 98  سررسید نشر پیک فدک 1398 sarresid  

 


 

 

مجموعه کتاب های نقاش باشی با مشورت و نظر کارگروه با تجربه انتشارات پیک فدک در جهت آشنایی هر چه بهتر کودکان عزیزمان و افزایش مهارت آن ها در استفاده صحیح از رنگ ها در نقاشی هایشان با استفاده از فضایی جذاب و تصاویر دوست داشتنی تلاش نموده است. امید است با هم فکری و تلاش خود بتوانیم کودکانی خوش فکر را جهت ورود به مدرسه آماده کنیم.

با مشورت و نظر کارگروه با

تجربه انتشارات پیک فدک در

جهت آشنایی هر چه بهتر

کودکان عزیزمان و افزایش

مهارت آن ها در استفاده صحیح

از رنگ ها در نقاشی هایشان با

استفاده از فضایی جذاب و

تصاویر دوست داشتنی تلاش

نموده است. امید است با هم

فکری و تلاش خود بتوانیم

کودکانی خوش فکر را جهت

ورود به مدرسه آماده کنیم.

 

  مشاهده کتاب های این مجموعه

مجموعه کتابخانه ی کوچک من برای بالا بردن سطح آموزش و آگاهی فرزندان سرزمینمان تلاش داشته که آن هدف را با به کارگیری تصویرهای دوست داشتنی و جذاب و استفاده از شعرهای کودکانه و با دو زبان فارسی و انگلیسی در فضایی دلچسب و مناسب آموزشی را ایجاد نموده است.امید است که با تلاش پیگیر بتوانیم فرزندانی تلاشگر با دانش روز آماده ی ورود به جامعه علمی کشور  کنیم.

برای بالا بردن سطح آموزش و

آگاهی فرزندان سرزمینمان

تلاش داشته که آن هدف را با

به کارگیری تصویرهای دوست

داشتنی و جذاب و استفاده از

شعرهای کودکانه و با دو زبان

فارسی و انگلیسی در فضایی

دلچسب و مناسب آموزشی را

ایجاد نموده است.امید است که

با تلاش پیگیر بتوانیم فرزندانی

 تلاشگر با دانش روز آماده ی

ورود به جامعه علمی کشور

کنیم.

مشاهده کتاب های این مجموعه

  مجموعه کتاب های دانشمند کوچولو  به پرسش های گوناگون کودک باهوشتان با استفاده از تصویر های دوست داشتنی و جذاب پاسخ می دهد. این پاسخ و پرسش ها کنجکاوی کودک را برمی انگیزد و مهارت خواندن را در کودک افزایش می دهد، همچینین باعث یادگیری مفاهیم پایه و آماده سازی آنها قبل از ورود به مدرسه می شود.

به پرسش های گوناگون کودک

باهوشتان با استفاده از تصویر

های دوست داشتنی و جذاب

پاسخ می دهد. این پاسخ و

پرسش ها کنجکاوی کودک را

برمی انگیزد و مهارت خواندن را در

کودک افزایش می دهد،همچینین

باعث یادگیری مفاهیم پایه و

آماده سازی آنها قبل از ورود به

مدرسه می شود.

 

 

 

 مشاهده کتاب های این مجموعه

 
 

مجموعه کتاب های خوب فکر کن  رنگ آمیزی کن  این مجموعه نحوه رنگ آمیزی و شناخت رنگ ها را به کودک می آموزد . در این کتاب ها از کودک خواسته می شود مطابق نمونه رنگ آمیزی کند . هدف ما از خلق این کتاب ها 1 - شناخت رنگ  2 - تطابق رنگ ها 3 - ابتکار و خلاقیت 4 - تقویت عضلات کوچک دست و ... می باشد.

این مجموعه نحوه رنگ آمیزی و

شناخت رنگ ها را به کودک می

آموزد. در این کتاب ها از کودک

خواسته می شود مطابق نمونه

رنگ آمیزی کند . هدف ما از

خلق این کتاب ها 1 - شناخت

رنگ 2 - تطابق رنگ ها 3 - ابتکار

و خلاقیت 4 - تقویت عضلات

کوچک دست و ... می باشد.

 

مشاهده کتاب های این مجموعه

 کتاب های تک جلدی آشنایی با  حیوانات و اشیاء  این کتاب ها مهارت مشاهده را در کودکان تقویت کرده و آن ها را با نام انواع حیوانات ، اشیا ء و مطالب علمی همراه با رنگ آمیزی آن ها آشنا می کند . بچه ها با کمک این کتاب ها از حیوانات مزرعه گرفته تا حیوانات جنگل را می شناسند.

این کتاب ها مهارت مشاهده را

در کودکان تقویت کرده و آن ها را

با نام انواع حیوانات ، اشیا ء و 

مطالب علمی همراه با رنگ

آمیزی آن ها آشنا می کند . بچه

ها با کمک این کتاب ها از

حیوانات مزرعه گرفته تا حیوانات

جنگل را می شناسند.

 

 

مشاهده کتاب های این مجموعه

کتاب های تک جلدی آموزشی فکربکر این کتاب برای آنهایی است که می خواهند کودکانشان قبل از ورود به مدرسه آمادگی های لازم را داشته باشند و ما آنچه لازم است از قبل مدرسه بدانند به همراه تصاویر جذاب به همراه تمرینات مفید و کاربردی در این کتاب ها گردآوردی کرده ایم.

این کتاب برای آنهایی است که

می خواهند کودکانشان قبل از

ورود به مدرسه آمادگی های لازم

را داشته باشند و ما آنچه لازم

است از قبل مدرسه بدانند به

همراه تصاویر جذاب به همراه

تمرینات مفید و کاربردی در این

کتاب ها گردآوردی کرده ایم.

 

 

مشاهده کتاب های این مجموعه

 

  

 

Closeبا کلیک بر روی هر کدام از دکمه های زیر ما را حمایت کنید
نشر پیک فدک
Share or wait 10 seconds.