تقویم پالتویی چرم97

مشخصات محصول تقویم پالتویی مدیریتی:


  • کاغذ: تحریر 70 گرم کرم خارجی
  • چاپ متن: هفته در دو صفحه پر برگ
  • تعداد صفحات: 168 صفحه
  • با قابلیت چاپ طلاکوب، داغی فرکانسی و سیلک در چرم