تقویم رومیزی نفیس قالب دار طرح تصویر زندگی 1397

مشخصات رومیزی نفیس قالب دار تصویر زندگی:
 • تعداد صفحات: 13 برگ (دو رو تقویم)
 • سایز گلاسه: 18.5*12
 • سایز پایه: 20*16.5 (افقی)
 • فضای تبلیغات: 3.5*18
 • جنس: گلاسه 250 گرم
 • چاپ با کیفیت صفحات و پایه
 • جدول های درشت و خوانا
 • استفاده از فنر دوبل مرغوب
 • امکان مرجوع جنس معیوب
 • فضای تبلیغات کافی برای تبلیغات شما
 • استفاده از جدول در هر دو سمت تقویم
 • قیمت مناسب نسبت به کیفیت آن
 • ارسال بار از تهران به صورت روزانه
 • دو رو تقویم و عکس

 
تقویم رومیزی نفیس قالب دار (طرح تصویر زندگی)
کد 15
 
 
تقویم رومیزی قالب دار (طرح های رو)
 
 
 
                                                                                                        تقویم رومیزی قالب دار (طرح های پشت)